آئین تجلیل اجتناب کرده اند همسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان شهدای مدافع حرم فاطمیون


عصر درست در این لحظه شنبه مراسم تجلیل اجتناب کرده اند همسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان شهدای مدافع حرم فاطمیون همراه خود حضور جناب آقای میرحسین قاضی زاده الهاشمی معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران برگزار شد. در مقر شهید سید الشهدا. سالن الشهید در شهرریری.

آزاده ترکمن

۱۰۹:۳۷

۱۴۰۱-۱-۲۸


http://fna.ir/1oas98