آب دهدشت فردا یکشنبه به مدت ۶ ساعت برداشتن تبدیل می شود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کهگلویا، سرپرست روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش همگانی نمایندگی آبفای استان در ترکیبی خبرنگاران گفت: همراه خود ملاحظه به خواستن به بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی جاده سوئیچ آب شرب در تمامی مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلات شهرستان دهدشت اجتناب کرده اند ساعت ۸. اجتناب کرده اند ساعت ۰۰ صبح الی ۱۶:۰۰ فردا یکشنبه شهرستان ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ به مدت ۶ ساعت {خواهد بود}.

علی محمد غریبی افزود: همراه خود ملاحظه به ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمای هوا در جهان، تمامی نیروی کار های مناسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای فنی آبفای شهرستان دهدشت همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت مسئله استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد آب آبفا در کمترین زمان قابل دستیابی مشغول به کار هستند. زمان، امتحان شده خواهد کرد به همان اندازه تعمیرات می خواست جاده سوئیچ را انجام دهد.

وی اجتناب کرده اند ساکنان مناطق شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلات خواست به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند تامین آب همراه خود ذخیره آب می خواست اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همکاری صحیح برای تامین آب مصرفی همراه خود امور آبفای شهرستان کهگلویه را انجام دهند.

الغریبی همراه خود ردیابی به اینکه حتی ساعاتی پس اجتناب کرده اند اتمام تعمیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند جاده سوئیچ آب، کاهش فشار آب در وب های dishing out موجود است، افزود: را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حالت دوره ای باز می گردد.

وی اظهار داشت: تداوم خشکسالی‌ها در سال‌های جدیدترین لزوم ایمنی اجتناب کرده اند دارایی ها ارزشمند آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مخازن آب کافی برای همه نمایندگی‌کنندگان را عالی نیاز کرده است.

الغریبی افزود: امسال نیز تدبیر برای همه مشترکان باید استفاده بهینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین اجتناب کرده اند آب در کنار همراه خود تامین مخازن ذخیره آب در مواقع حیاتی باشد.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید