آب پایدار تا یک سال و نیم آینده در اختیار شهرضا قرار می گیرد


سامیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در شورای اسلامی شهر شهرضا در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرضا، اظهار داشت: مشکل کم آبی در سراسر کشور وجود دارد و فقط در استان اصفهان و شهرستان شهرضا نیست.

با تاکید بر اینکه باید از زمستان آب شهرضا را مدیریت می کردیم تا تابستان امسال با مشکل دائمی آب در شهرستان مواجه نشویم، به شهرضا هشدار دادم.

محمودی با اشاره به حفر ۲ حلقه چاه آب در تابستان امسال در شهرضا و نرسیدن به آب، گفت: شرکت آبفا می توانست در زمستان چند حلقه چاه کشاورزی را برای تابستان امسال اجاره کند تا در زمان بحران آب به بهره برداری برسد، این روشی بود که با این کار انجام شد. مدیریت داخلی این کار را در شهرستان انجام داد تا تابستان امسال با مشکل کمبود آب مواجه نشویم.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در شورای اسلامی با اشاره به تامین پایدار آب شهرضا گفت: با مدیریت وزارت نیرو، مساعدت استان و نظارت بر شهرستان در حد متوسط. ترم خبرهای خوبی برای انتقال آب به شهرضا می رسد و ظرف یک سال و نیم آینده برای شهرضا برنامه ریزی شده است.

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/الف/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید