آجیل همراه خود هیکل خواهید کرد چه می تدریجی؟وی در طولانی مدت ذکر شد: افزودن پسته به رژیم غذایی فواید قلبی بدون شک ای دارد. در اشخاص حقیقی دیابتی، بلعیدن پسته باعث کاهش کلسترول تام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول لیپوپروتئین همراه خود چگالی کم تبدیل می شود. یعنی ۲ مسئله خطر برای بیماری قلبی موجود است.