آخرین وضعیت لوایح قانون ایجاد سه منطقه آزاد/ تلاش دولت برای رفع محرومیت از مناطق مرزی


سید محمد حسینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، یکی از راه های پیشرفت کشورها را همین مناطق آزاد دانست که می تواند سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری و سر کار جذب کند. در این مناطق

او گفت که برای تشویق سرمایه گذاران، بوروکراسی اداری و تشریفات اداری باید کاهش یابدافزود: این امر به سرمایه گذاران امکان می دهد تا تحرک بیشتری داشته باشند و به نوعی مشوق سرمایه گذاری می شود.

معاون پارلمانی ریاست جمهوری تلاش کشورها برای جذب سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در کشورشان را مورد تاکید قرار داد و گفت: سرمایه گذاری یعنی تولید، اشتغال و رونق اقتصادی، بنابراین این کار در ایران هم شروع شد و دولت تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه گذار انجام داده است، اما ضعف ها و مشکلاتی هم وجود دارد.

حسینی ادامه داد: گفته می شود مناطق آزاد به مراکز واردات تبدیل شده اند تا مراکز صادرات. اما امروز گزارش ارائه شده توسط آقای سعید محمد رئیس مناطق آزاد نشان می دهد که توازن بین صادرات و واردات مثبت شده است یعنی به همان میزان که واردات وجود دارد صادرات نیز وجود دارد اما قطعا صادرات این مناطق باید در آینده افزایش یابد.

وی درباره روند بررسی و پیشرفت لایحه ای که در ابتدا دولت برای ایجاد مناطق آزاد ارائه کرد، توضیح داد: مجلس ایراداتی به این طرح پیدا کرد و سپس به شورای نگهبان رفت و دوباره به مجلس بازگشت و چرا نظر داد. شورای نگهبان در مجلس راضی نشد وقتش را گرفت. بدین ترتیب دولت برای جلب نظر شورای نگهبان این لایحه را در قالب سه لایحه مجزا ارائه کرد که دلایل هر یک را ذکر می کنیم.

حسینی ادامه داد: این لوایح در حال حاضر مجددا در مجلس در حال بررسی است. ۱۵ منطقه آزاد در کشور داریم که اگر این سه منطقه در شورای نگهبان و مجلس تصویب شود، تعداد مناطق آزاد کشور به ۱۸ منطقه می رسد.

نماینده مجلس ریاست جمهوری تاکید کرد: قرار نیست دائماً تعداد مناطق آزاد افزایش یابد، بلکه باید در جایی که نیاز به ایجاد تعادل در کشور است این کار انجام شود.

حسینی با بیان اینکه تصمیم برای ایجاد مناطق آزاد مبتنی بر کاربری است، خاطرنشان کرد: در برخی مناطق منطقه آزاد داشتیم و در برخی جاها نداشتیم. این کار از یک سو برای ایجاد تعادل است تا شاهد رونق اقتصادی در مناطق مرزی کشور باشیم تا محرومیت مناطق مرزی کاهش یابد.

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید