آذربایجان اجتناب کرده اند دارایی ها معدن مس سونگون محروم است/ ۴۰ سهم معادن ضرر دارند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تبریز، صابر برنیان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگاران گفت: در آذربایجان شرقی کدام ممکن است بیشترین میزان ذخایر معدنی ملت را در شخصی جای داده است، حدود ۴۰ سهم مناطق معدنی در بخش اطراف زیست، دارایی ها خالص همراه خود ضرر مواجه هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپوزیسیون بومی کدام ممکن است ظاهر شد ویژه ای می طلبد.

وی همراه خود دقیق اینکه معدن مس سونگون موهبتی اجتناب کرده اند جانب خداوند است کدام ممکن است به نفع افراد استان است، افزود: در راستای احیای واحدهای معدنی راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد واحدهای فرآوری، توافق تا حد زیادی همراه خود دادستانی کل ملت، اطراف زیست تحمیل تحرک مورد نیاز اطمینان حاصل شود که تحمیل خوب ارزش افزوده برای معادن است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنیان همراه خود ردیابی به وجود برخی مشکلات زیرساختی در شهرهای تجاری استانداری به طور قابل توجهی در بخش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی یکپارچه داد: ضعیف پایین تجاری در شهرهای غول پیکر برای رشد واحدهای تولیدی فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص عالی سهم اضافه شده است. خوب ارزش مرتبط همراه خود بلعیدن زیرساخت شهرهای تجاری: سال هاست کدام ممکن است شهرها منتظر این اتفاق بودند. خواستن به ظاهر شد ویژه به حمایت مقامات

وی افزود: نواحی تجاری بخش فوق العاده مهمی در صنعت ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعدیل برخی اجتناب کرده اند اشیا قانونی، شاهد تاثیر شوراها بر انتخاب ها کلان مالی خواهیم بود.

رئیس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش آذربایجان شرقی تاکید کرد: بر ایده این سیستم های محوری وزارت امور خارجه به طور قابل توجهی {به سمت} شفافیت، نظارت معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز بر تمامی فرآیندهای ساخت، در دسترس بودن، meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ورود به پولی حرکت می کنیم. سکوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات سیزدهم.»

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید