آذین بندی ۱۴ جاده شهر به تماس گرفتن شهدا


به گزارش خبرگزاری فارس، تجزیه و تحلیل مصوبات کمیته نامگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم شناسایی اماکن نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معابر شهر تهران در پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین مونتاژ شورای اسلامی شهر تهران در اصل کار قرار گرفت.

نرگس مدنی پور، رئیس کمیته زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران {در این} خصوص اظهار داشت: در هفتمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین مونتاژ کمیته نامگذاری ۱۴ بند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مجموعه ورزشی به تماس گرفتن شهدای گرانقدر محله نامگذاری شد. .

وی اظهار داشت: لین درمانگاه واقع در قلمرو بیستم جاده سلمان فارسی – میدان شهید قشقایی به تماس گرفتن شهید «محمدرضا ابوطالبی» نامگذاری شد.

رئیس اداره نامگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم شناسایی اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معابر نهایی شهر تهران اجتناب کرده اند تنظیم شناسایی باند هشتم الفجر واقع در قلمرو هجدهم میدان الغدیر – شهرک مسلمین به تماس گرفتن شهید پرویز خبر داد. فرامرزی عقتی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در قلمرو هفدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هجدهم نیز پل بهران بین جاده شهید عسگری به همان اندازه جاده شهید بحری قرار دارد کدام ممکن است به تماس گرفتن شهید «محمدعلی بایرامی» نامیده می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران همراه خود ردیابی به اینکه در قلمرو دوازدهم محله قاضی اصغر واقع در جاده ۱۵ خرداد غرب کوچه شهید اکبر نژاد به تماس گرفتن شهید «احمد نیزاری» نامگذاری شد، خاطرنشان کرد:

مدنی پور شکسته نشده داد: در قلمرو ۱۲ کوچه بهنام واقع در میدان شهدا – جاده مجاهد اسلام به تماس گرفتن شهید «احمد کاظمی قهی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاده ۷ فراستا واقع در شمال جاده بحر، روبروی بیمارستان امام سجاد (علیه السلام). به تماس گرفتن شهید «ربع فریدون» نامیده می شود.

رئیس اداره نامگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم شناسایی اماکن نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهروهای شهر تهران به تنظیم شناسایی باند کمالی در قلمرو ۸ واقع در جاده سبلان – جاده شهید حسنی – محله شاه آبادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم شناسایی این کوچه به تماس گرفتن شهید ابراهیم زینلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابی ردیابی کرد. اظهار داشت: این مجموعه ورزشی به تماس گرفتن گل گندم واقع در قلمرو ۱۷ واقع در جاده شهید حسین زاده – جاده شهید صدوقی به تماس گرفتن شهید “جواد شاعری” است.

مدنی پور علاوه بر این کوچه جنت واقع در قلمرو ۱۳ آزادراه امام علی واقع در جاده پیروزی – جاده افضلی آذر را به تماس گرفتن شهید “منصور قیصری” را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده اتاق استراحت فیروزه واقع در قلمرو ۱۳، جاده پیروزی – جاده باقری – جاده زاهد گیلانی نامگذاری کرده است. به تماس گرفتن شهید «محمد کریم سرشت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: شناسایی حرت تورج کدام ممکن است در قلمرو سوم جاده حضرت ولیصر (علیه السلام) قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چهارراه باغش نرسیده است. به تماس گرفتن شهید «سید کمال قریشی» تنظیم کشف شد.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در قلمرو ۱۸ کوچه آتای، قلمرو الفردوس، جاده امام زمان (عج) به تماس گرفتن شهید «محمد بحری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در همین محدوده، آل جدید. -کوچه حدث در شهر ولیصر، جاده الحسینی، به وقت ربع صاحب). شناسایی آن «محمد جواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلامرضا زینلی» است.

مدنی پور در نهایت اجتناب کرده اند ۲ تنظیم شناسایی تولید دیگری در جاده های تهران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در قلمرو ۱۸ کوچه رودخانه واقع در جاده ابوسعید غرب کوچه رضایی در شمال به تماس گرفتن شهید «احمد نیاقایسری» نامیده می شود. قلمرو ۳ کوچه ۱۱. در شیخ بهایی در شمال قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی شهید {برای حفظ} شماره «نیازعلی شاهی» نامیده می شود.
شایان اشاره کردن است در نهایت این اصل مونتاژ تجزیه و تحلیل کلیه راه حل ها کمیته نامگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم شناسایی اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهروهای نهایی شهر تهران به اتفاق آرا به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید