آزمایش موفقیت‌آمیز سامانه معقول توپخانه‌ای نزاجا در اصفهان


 به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان، امیر سیاوش میهن‌دوست، ارشد نیروی دریایی آجا در استان‌های اصفهان، یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری همراه خود ردیابی به آزمایش موفقیت‌آمیز سامانه معقول توپخانه نزاجا اظهار کرد: سامانه معقول توپخانه نیروی زمینی نظامی معقول انصافاًً محلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ملت‌های خارجی الگوبرداری نشده است.

وی افزود: {در این} سامانه، دقت، سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثرگذاری شومینه توپخانه تعدادی از برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید ایمنی انرژی‌ها هم لحاظ شده است؛ چابک‌سازی یگان‌های توپخانه را بر مقدمه فینال تهدیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور یگان پاسخ فوری توپخانه در میدان نبرد حیاتی است کدام ممکن است همراه خود این سامانه می‌توان به این راهبرد انگشت کشف شد.

انتهای پیام/۶۳۱۲۸/آ/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید