آوازلی: کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید eire امکان های خوبی برای نیروی کار سراسری هستند/ همراه خود این شرایط نمی توان همراه خود نیروی کار ها تفریحی کرد.


هومان آوازلی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در خصوص گروه نیروی کار سراسری در موندیال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه برخی معتقدند احتمال خوبی برای صعود به مرحله بعد داریم، اظهار داشت: در نظر گرفته شده می کنم این نفرات حدود ۵۰ نفر هستند. سال ها پایین بالا فوتبال هر دو در جستجوی داستان عکس هستند. {در این} گروه اجتناب کرده اند تذکر استاندارد در رتبه چهارم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حضور در نتایج غیرمنتظره دردسرساز امتحان شده می کنیم.

این آمریکا انصافاًً مشخص اجتناب کرده اند نیروی کار ۱۹۹۸ است

وی در خصوص وضعیت نیروی کار های گروه دوم در جام جهانی قطر اظهار داشت: انگلیس در حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در تنظیم تفریحی اجتناب کرده اند حفاظت به حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حمله به حفاظت متعادل است. علاوه بر این تعادل نیروی کار، اجتناب کرده اند تذکر شخص خاص نیز استاندارد بالایی دارد. این نیروی کار {در این} سال ها نماد داده کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مدعیان بی نظیر قهرمانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند معدود سال هایی است کدام ممکن است استاندارد بالایی داشته است.

این کارشناس فوتبال همراه خود ردیابی به نیروی کار سراسری آمریکا اظهار داشت: این نیروی کار اجتناب کرده اند تذکر کیفی همراه خود نیروی کار سال ۱۹۹۸ تمایز زیادی دارد. قابل انجام است برخی لیگ MLS را ببینند، با این حال این نیروی کار نظامی های زیادی دارد کدام ممکن است در نیروی کار های عظیم اتحادیه اروپا قابل مقایسه با بارسلونا، چلسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورتموند تفریحی می کنند. بعد از همه قابل انجام است روی توافق نیروی کار آمریکایی تاثیر بگذارد، با این حال آنها استاندارد جسمی بالایی دارند. به همین دلیل اجتناب کرده اند تذکر استاندارد شخص خاص اصلا قابل ارزیابی همراه خود نیروی کار ۹۸ نیست. در آن تفریحی آمریکا اجتناب کرده اند تذکر استاندارد تیمی اجتناب کرده اند ما بیشتر بود با این حال خدا به ما خیر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروز شدیم.

آوازلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به فینال نفری کدام ممکن است اجتناب کرده اند بین سه نیروی کار اوکراین، ولز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکاتلند محدوده تبدیل می شود، اظهار داشت: هر تیمی کدام ممکن است بیاید حریف سختی برای ما {خواهد بود}. اگر به لیگ های آنها به نظر می رسید کنیم، می بینیم کدام ممکن است شرایط خوبی دارند. ساده اوکراین قابل انجام است {به دلیل} امتیازات جنگی شرایط متفاوتی داشته باشد، با این حال آنها انگیزه بالایی دارند. قابل انجام است در امتیازات ارتش هم شرایط خوبی نداشته باشند کدام ممکن است {در این} صورت تولید دیگری کشورهای اتحادیه اروپا به نیروی کار کمک خواهند کرد.

وی افزود: سه نیروی کار حاضر در مرحله مقدماتی اجتناب کرده اند تذکر مدیریت بیشتر اجتناب کرده اند ما هستند، ۲ نیروی کار انگلیس نیز اجتناب کرده اند تذکر جسمی فوق العاده بیشتر اجتناب کرده اند ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اینها کار را برای تیمی کدام ممکن است همه نیروی کار ها در وضعیت جسمی بهتری قرار دارند فوق العاده دردسرساز می تنبل. ما باید واقعیت را روبرو شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش غلط به مردمان ندهیم چون قابل انجام است بعد اجتناب کرده اند جام جهانی به فوتبال بدبین شوند.

وقتی فدراسیون برای کارمندانش پول ندارد، تفریحی همراه خود برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرژانتین سرگرم کننده دار است

این کارشناس فوتبال همراه خود دقیق اینکه همراه خود وجود اینکه نیروی کار خواستن به برگزاری عالی تفریحی تدارکاتی داشت، هدف اصلی فدراسیون فوتبال بر روی مبارزات اجرایی است، اظهار داشت: امیدوارم مشکلات مدیریتی بدون در نظر گرفتن زودتر برطرف شود. در هر مورد دیگر شرایط فوق العاده سختی بر فوتبال ما تحت سلطه احتمالاً خواهد بود. فوتبال ما باید بدون در نظر گرفتن سریعتر به وفاداری برسد. دارایی ها پولی تقریبا بسته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجوه به اتحادیه نمی رسد. انگار هیچ تلاشی برای تامین دارایی ها پولی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه در بحث گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید … نمایندگی می کنند.

وی افزود: ما خودمان را فریب نمی دهیم. برای تفریحی خوشایند همراه خود نیروی کار های برتر، در سطح اول امتیازات سیاسی موجود است کدام ممکن است کار را دردسرساز می تنبل. علاوه بر این این دارایی ها پولی نیز باید فکر شود. تفریحی در نیروی کار‌های بزرگی قابل مقایسه با برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرژانتین روزی سرگرم کننده‌دار است کدام ممکن است اتحادیه فوتبال نمی‌تواند حقوق کارکنانش را تیز کردن تنبل. حتی وقتی تلاشی هم {در این} زمینه انجام شود، به تذکر نمی رسد کدام ممکن است تمایلی به تفریحی داشته باشند.

آوازلی اظهار داشت: این دلیل است باید اجتناب کرده اند این تفریحی ها الگوبرداری کنیم. مثلا فوتبال کانادا به آمریکا نزدیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است امکان شبیه سازی خوبی باشد. هر دو eire کدام ممکن است شبیه ولز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکاتلند است ممکن است محدوده خوبی برای نیروی کار سراسری باشد. به طور گسترده، باید ببینیم کدام ممکن است خواه یا نه این واقعاً کار می کند هر دو خیر.

صحبت اجتناب کرده اند مقیاس سرمربی نیروی کار سراسری، عالی مصالحه خصوصی است

وی کسب اطلاعات در مورد شایعات پیرامون شکسته نشده هر دو برداشتن همکاری همراه خود نیروی کار سراسری اظهار داشت: وقتی تیمی همراه خود یکی اجتناب کرده اند اعضای نیروی کار به جام جهانی {می رود}، صادق است کدام ممکن است همراه خود نیروی کار وارد مسابقات شود. صحبت با توجه به مقیاس معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره به همان اندازه حدودی روانشناختی به نظر می رسد مانند است. {در این} امر مقداری تکبر، شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسپاسی. نگاه به گذشته این اتفاقات در ملت ما کم نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی دانم} چرا این در حال وقوع است با این حال از طریق هرکس تیمی را به جام جهانی برساند باید {در این} مسابقات هم روی نیمکت باشد.

کارشناس فوتبال کشورمان همراه خود دقیق اینکه عدم انعقاد قرارداد مربیان نیروی کار سراسری باعث تحمیل شنیده ها شد، اظهار داشت: فدراسیون فوتبال باید صادقانه همراه خود مردمان صحبت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب شخصی را ادعا تنبل. کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان {در این} مرحله خواستن به حمایت محکم دارند. وقتی با توجه به این مسائل سکوت تبدیل می شود، روی افکار سرمربی هم تاثیر می گذارد. اگر انتخاب بر محافظت اسکوچیچ است، باید به صراحت آگاه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد دستیارانش تمدید شود. ما الان روزی برای تلف کردن نداریم. ما وقت نداریم اهداف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوهایمان را دنبال کنیم. ما پول نداریم کارهای غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب انجام دهیم.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید