kermanyy

Friday, 22 October 2021

آیا راهی برای عادی سازی روی در هیپوکامپ وجود دارد؟ : تغذیه

آیا راهی برای عادی سازی روی در هیپوکامپ وجود دارد؟  : تغذیه


دوزهای بالای روی باعث کاهش روی در هیپوکامپ می شود

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23383172/

بنابراین اگر می خواهید روی را در هیپوکامپ افزایش دهید ، چگونه کار می کند؟

یا راهی برای رفع کمبود روی در هیپوکامپ وجود دارد؟

Share your comment :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *