آیت الله ری شهری دار فانی را وداع ذکر شد



آیت الله محمد محمدی ریشهری مشاور تهران در پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایت ملک عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) عصر دقایقی پیش به دیدار خدا اتصال. ۱، ۱۴۰۱. او ۷۵ ساله در بیمارستان خاتم الانبیاء در تهران است.

به گزارش پایگاه خبری صراط، وی فقید قاضی شرع سالن دادگاه های انقلاب اسلامی، سالن دادگاه انقلاب نظامی، وزیر دانش در سال های ۱۳۶۳ به همان اندازه ۱۳۶۸، دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب، دادستان سالن دادگاه ویژه مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست جمهوری سالن دادگاه ایران. زائران