اجرای ۳۰ هکتار آبیاری زیرزمینی کم فشار در خراسان جنوبی


مهدی جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در بیرجند اظهار داشت: مخزن کوچک با اتصال به لوله کشی موتورخانه بدون نیاز به استخر و پمپ ساخته می شود.

وی با بیان اینکه در این روش نیازی به پمپاژ، استخر و قطره چکان نیست، تصریح کرد: انرژی اولیه به دلیل اختلاف ارتفاع سطح آب از منبع تا مزرعه قابل تامین است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف، گفت: بهترین راه برای کاهش هزینه ها و استفاده صحیح و بهینه از منابع آبی موجود، استفاده از انرژی اضافی برای پمپاژ و ذخیره سازی است. استخر، تعویض قطره چکان، شستن آنها.” و از تبخیر آب در استخر جلوگیری می کند.

جعفری با بیان اینکه در آبیاری زیرسطحی برای اراضی خرد با دبی بسیار کم پنج لیتر در ثانیه با دبی متوسط ​​۲۵ تا ۴۰ لیتر در ثانیه در چندین هکتار می توان استفاده کرد، گفت: بر اساس طرح اجرا شده به این روش انرژی مورد نیاز. از حداقل اختلاف ارتفاع می توان با اتصال مستقیم شبکه آبیاری به موتور پمپ حداکثر تا دو متر و ایجاد مخزنی مانند حوض بهره برد.

وی افزود: در صورت وجود شیب توپوگرافی در شبکه انتقال آب به مزرعه، نیازی به هزینه اضافی برای تامین اختلاف ارتفاع نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این روش نیازی به لوله های فشار قوی نیست، افزود: در این روش می توان از لوله های نازک با فشار تا چهار اتمسفر استفاده کرد.

جعفری با بیان اینکه در این روش می توان توزیع آب را تا حد زیادی به صورت یکنواخت تامین کرد، گفت: ابتدا آب از سرچشمه از طریق لوله های اصلی به مزرعه منتقل می شود و شبکه آبیاری با توجه به طول و تعداد ردیف درختان طراحی می شود. .

وی گفت: هر چه قطر لوله های شبکه بیشتر باشد، هزینه اتصال نیز گرانتر است. استفاده از خطوط اصلی پولیکا ۲۰۰ میلی متر و لوله های پلیکا ۱۱۰ و ۹۰ میلی متر با فشار چهار تا شش اتمسفر ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه کاهش تبخیر سطحی نسبت به سایر روش‌های آبیاری تحت فشار به دلیل توزیع آب در زیر سطح زمین از مزایای آبیاری زیرسطحی است و سطح زیر کشت کم است، گفت:

جعفری با بیان اینکه در این روش نیازی به سیستم کنترل مرکزی، استخر، برق و ایستگاه پمپاژ نیست، یادآور شد: در مواقع ضروری با استفاده از این سیستم می توان باغ را به صورت غرقابی و در نتیجه نمک آبیاری کرد. فرآیند شستشو و سپس حذف و حذف شوری از ریشه درختان بسیار مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه در این روش تعمیر آسیب های تصادفی بسیار ساده و ارزان و با تجهیزات اولیه موجود در محل است، ادامه داد: کوددهی و تغذیه باغ با این روش بسیار ساده و ارزان و با استفاده از مخزن پلی اتیلن و لوازم جانبی است. می تواند انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این سامانه با امکان کاهش چرخه آبیاری، کاهش اثرات خشکی و تنش شوری بر درختان پسته مواجه هستیم، افزود: علف های هرز نیز به شدت کاهش می یابد.

جعفری با بیان اینکه در این روش هیچ گونه اختلالی در لوله های عملیات کاشت و برداشت و محدودیت کار برای ماشین آلات و کارگران وجود ندارد، افزود: در این روش فرسایش و فرسایش خاک رخ نمی دهد.

وی گفت: در این سیستم آب آبیاری با اکسیژن همراه بوده و در نتیجه تهویه بهتر خاک در محل فعالیت ریشه اتفاق می افتد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: ابتدا کانالی به عمق ۵۰ سانتی متر و عرض ۴۵ سانتی متر در دو طرف درخت با استفاده از ادوات کشاورزی مناسب در سایه درخت حفر می شود.

جعفری یادآور شد: کف کانال مربوطه را با ماسه بادام الک شده به ارتفاع ۳۰ سانتی متر پر کرده و سپس سطح بیرونی را صاف کردیم.

وی با بیان اینکه با توجه به مطالعات انجام شده در پروژه هایی که از شن و ماسه در ابعاد و حجم مورد نظر استفاده می شود، عملکرد سیستم آبیاری کاملا کارآمد بوده است، افزود: رشد رویشی درختان نیز بهتر گزارش شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه با توجه به مشاهدات و تجربیات به دست آمده بهترین روش کانال کشی از این طریق است، ادامه داد: لوله های ۹۰ یا ۱۱۰ به صورت جداگانه در دو طرف درخت نصب شده و به هم متصل می شوند. به طور جداگانه در دریاچه

جعفری خاطرنشان کرد: این سیستم آبیاری ۳۰ هکتاری به صورت تبلیغاتی در استان اجرا شد.

انتهای پیام/ ۶۹۰۷۱
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید