احیای امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر با مشارکت بیشتر مردم


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اسلامشهر، حسین حبیبی فرماندار اسلامشهر درست در این لحظه در مونتاژ مشترک ستاد ساماندهی بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی این شهرستان کدام ممکن است با حضور مدیران تجهیزات های اجرایی برگزار شد، ذکر شد: در مورد شرایط حال {در این} شهرستان، شاهد حضور مدیران تجهیزات های اجرایی هستیم. ارگان ها در هیئت مدیره فرمان: در انکار، همه نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های محله باید کار شخصی را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعهد شخصی حرکت کنند.

حبیبی با ردیابی به نیاز احیای امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر افزود: برای جلوگیری اجتناب کرده اند فروش روزه در محله خواستن به کار باکلاس است کدام ممکن است همه ارگان ها، ادارات، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار مختلف محله در آن مشارکت داشته باشند. در آن نمایندگی کنید. نیاز احیای فراموشی.» اجتناب کرده اند کار گرفته نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط ها بهره ببرید.

وی با خاص اینکه رفتارهای سازنده اجتماعی اجتناب کرده اند بروز ناهنجاری در محله جلوگیری می تدریجی، تاکید کرد: افرادی که با پوچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنجار شکنی در محله در جستجوی تجاوز به قطعا ارزش آن را دارد های محله اسلامی هستند باید اجتناب کرده اند فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه ورزش های بوتلگ به طور قابل توجهی منع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری شود. غیر اخلاقی در محله

شاهزاده اسلام احیای فریضه امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر را اجتناب کرده اند مشخصه های محله اسلامی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در ایام باقی مانده اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای این فریضه فراموش شده است. در محله باید جدیت بیشتری داشت، با رفع امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات پیش آمده می توان رضایت ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت خداوند را به بازو آورد. متأسفانه عده ای دوست ندارم شئونات اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی در اماکن نهایی روزه می گیرند کدام ممکن است باعث رنجش متقیان قلمرو شده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی با ردیابی به اقدامات {انجام شده} در ستاد ساماندهی بازار در شهرستان اسلامشهر ذکر شد: خوشبختانه با اقدامات {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید با همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت تمامی ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه های شهرستان اسلامشهر. ، در ماه های پایانی سال جاری در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان هیچ اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودی در تامین کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی می خواست افراد نداشتیم.

فرماندار اسلامشهر با تاکید بر نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت {اطلاع رسانی} اقدامات {انجام شده} خاطرنشان کرد: با تبلور امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات در محله، اقدامات خوشایند نهادها باید برای تنویر ایده ها نهایی، شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ها تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل قوت در شرکت ها حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات شهر.

{انجام دادن} ۸۴۰ سوالات معمولاً پرسیده می شود دروغ اجتناب کرده اند جانب اصناف ماه اسلام

حسین نتقی پور رئیس اداره صنعت معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش اسلامشهر در یکپارچه این نشست با حاضر گزارشی اجتناب کرده اند اقدامات {انجام شده} ذکر شد: این شهرستان انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تشکیل ۱۵۷ پرونده به مبلغ ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

رئیس اداره خاموشی شهرستان اسلامشهر ذکر شد: خوشبختانه با اقدامات {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مصوبات ستاد ساماندهی بازار شهرستان اجتناب کرده اند طریق تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص دیر یا زود کالاهای می خواست افراد، ضمن جلوگیری اجتناب کرده اند ورزش اشخاص حقیقی جایگزین طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودجو، به نحو مطلوبی تکمیل شد. شرایط دسترس در بازار تحت سلطه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایحتاج اولین شخصی را برای او یا او فراهم کرده اند.

اضافه وزن ۱۲ یکی اتحادیه متخلف در ماه اسلام

سروان بزکار رئیس پلیس راه اسلامشهر نیز {در این} دیدار گزارشی اجتناب کرده اند ورزش های {انجام شده} حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۱۵۰ مورد بازرسی اجتناب کرده اند اتحادیه ها، اغذیه فروشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستوران های پرانرژی در مرحله شهرستان {انجام شده} است. اسلامشهر اجتناب کرده اند طریق گشت زنی در کنار با اتحادیه با افسران متواری، ۳۸ اخطار پلمب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ تعهدنامه کتبی به واحدهای متخلف صادر کرد.

بازگیر بر تحریک کردن نظارت بر اماکن در بحث روزه خواری تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در بازرسی های {انجام شده} در واحدهای صنفی ۱۲ رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی رستوران اقدام به پلمب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا ۶۱ نفر اقدام به تخلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه خواری کردند. در ملاء عام کار غیر قانونی انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند.

فاطمه اصغرپور کارشناس پاسخگو برای بهداشت تنظیم جامعه بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با شهرستان اسلامشهر با حاضر گزارشی اجتناب کرده اند ورزش بازرسان بهداشتی این شهرستان، خاطرنشان کرد: همزمان با تحریک کردن ماه مبارک رمضان ۱۰۲۰ بازرسی تجاری تکمیل شد. تکمیل شد. ۱۹۵ دزدگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ پلمپ صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۵۰ مورد بازرسی اجتناب کرده اند قنادی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تهیه در زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیه ۱۵ دزدگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ کارگاه ساخت زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیه غیربهداشتی، پلمب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل شدند.

انتهای پیام/۶۷۰۲۱
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید