اختصاص هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای ساخت متروی مشهد


احمد وحیدی وزیر ملت در مراسم ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز مرحله یک جاده سوم قطار شهری مشهد به حرم مطهر رضوی ذکر شد: حداقل خوب هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای ساخت قطار شهری مشهد اختصاص یافته است. . در سال ۱۴۰۱

وی افزود: «این بخشها بالقوه است کافی نباشد. اجتناب کرده اند این رو در صدد افزایش مبالغ اوراق مشارکت برای افزایش عملیات اجرایی جاده سوم مترو مشهد هستیم.

وحیدی خاطرنشان کرد: پیوستن سویه ها قطار شهری در مرکز مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ورود مترو به حرم مطهر رضوی موجب راحتی در تردد زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر باید با سرعت بیشتری پیگیری شود. مشهد الگوی قوت مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط توانایی جمهوری اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل در نظام جمهوری اسلامی عبادت است با این حال در مشهد خوب مزیت مضاعف دارد. مسائلی کدام ممکن است در شهر مشهد می گذرد با سایر عوامل ملت مشخص است، ایران به خراسان راه اندازی شد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده شود تا قابلیت های جدیدی برای خدمت رسانی بیشتر به زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران بارگاه رضوی تحمیل شود.

انتهای پیام/ ۷۰۰۷۹
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید