اخذ وثیقه از ۱۳۶ نانوایی متخلف در خراسان جنوبی


مهدی جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در بیرجند اظهار داشت: نانوایی ها زحمت می کشند و اکثر نانوایان ما در استان مردمانی منصف هستند.

وی گفت: در برخی موارد سوء استفاده هایی در نانوایی صورت می گیرد که باید مدیریت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سفره و گندم برکت دارد، گفت: باید مراقب بود نان از چرخه مصرف انسانی خارج و وارد مصرف دام نشود.

جعفری با بیان اینکه اختلاف قیمت نهاده با نان هم اکنون بسیار بالاست و ۳۸ هزار تومان است، ادامه داد: بازرسی ها از سوی سازمان صمت، زندان های دولتی و جهاد کشاورزی انجام می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون در حوزه نانوایی، واحدهای صنفی منجر به سازش ۱۳۶ واحد بوده است، افزود: این واحدها در زمینه گران فروشی، کم کاری، وزن چانه، عرضه خارج از شبکه و تعطیلی زودهنگام تخلف داشتند. “

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در قانون جدید متخلفان مجازات خواهند شد، افزود: اکنون جرایم بازدارنده است و عرصه سخت شده است.

جعفری تاکید کرد: در حال حاضر نانوایی ها از کارکنان نانوایی نیز درخواست حقوق دارند.

انتهای پیام/ ۶۹۰۷۱
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید