ادامه آوار برداری از ساختمان متروپل آبادان


عملیات آواربرداری و نجات افراد احتمالی گرفتار در ساختمان مترو پل آبادان همچنان ادامه دارد. برج دوقلوی متروپل ظهر دوشنبه دچار ریزش شد که در این سانحه تاکنون ۱۴ نفر جان خود را از دست داده و بیش از ۳۰ نفر نیز مجروح شده اند.محمد آهنگر۱۰:۴۰


۱۴۰۱-۳-۴
۰http://fna.ir/1pcid7