ارجاع ۳۳ هزار پرونده به پزشکی قانونی استان مرکزی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اراک علیزاده مهاجر ظهر همین الان در ترکیبی خبرنگاران اظهار کرد: ۲ میلیون پرونده به پزشکی قانونی در ملت ارجاع داده شده کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۵ نسبت درمورد به پرونده های متوفیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نسبت درمورد به زندگان {بوده است}.

وی افزود: بازرسی حوادث، تصمیم گیری خسارت، حوادث شغلی، نزاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث ترافیکی اجتناب کرده اند پرونده های درگاه به اداره پزشکی قانونی است.

سرپرست کل پزشکی قانونی استان مرکزی خاص کرد: ۹ وسط پرانرژی در مرحله استان موجود است کدام ممکن است {در این} امکانات سم شناسی، تالار تشریح، اداره کمیسیون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… صورت خواهد گرفت.

علیزاده مهاجر با خاص اینکه یکی اجتناب کرده اند مشکل های جلو عدم شرکت ها جذاب در وسط ساوه است شکسته نشده داد: متاسفانه در شهرستان ها وضعیت تملیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی برای حاضر شرکت ها نداریم تنها وسط تملیکی در خمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساوه است کدام ممکن است در شهرستان ساوه با تنظیم کاربری ساختمان مسکونی به پزشکی قانونی تغییر شده کدام ممکن است در شان مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کارگران این اداره نیست.

در جاری به روزرسانی…
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید