از بی روح ترین شخص دنیا کیست؟محققان دانشکده اسکس در بریتانیا اعلام کردن می‌کنند کدام ممکن است اختراع کرده‌اند چه نوع افرادی اجتناب کرده اند همه کسل‌تر هستند.