اسکوچیچ دیر وارد قطر شد


به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، دراگان اسکوچیچ، کامپیوتر لپ تاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه شخصی را در اتوبوس خدمه سراسری با همراهی مرشد مجیدی، حمید استیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن قمرانی فر کدام ممکن است قرار {است تا} زمان عکس در مراسم قرعه کشی جام جهانی قطر حضور داشته باشد، جا گذاشت. ساعت چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماند. بعد از همه سرمربی خدمه سراسری کشورمان ساعت ۲۳:۴۵ به صورت به صورت جداگانه به ترکیبی نمایندگان فدراسیون فوتبال خواهد اتصال.

قرعه کشی جام جهانی ۳ آوریل ساعت ۱۹:۳۰ به وقت بومی برگزار تبدیل می شود.