اصلاحات و احضار روح میت


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، رکود تاریخی یا زمانی بهترین شاخص برای شناسایی جریانی است که خود را نو مشروطه خواه می خواند. اگرچه در سال های اخیر اصلاح طلبان مخالف معرفی خود با آن عنوان ارتجاعی بوده اند، اما مشروطه خواهی برچسبی است که سعید حجاریان سال ها پیش بر پیشانی آنها زده است.

با وجود این علائم ظاهری، گرایش های مشروطه خواهی در این گرایش کم نشد و از ظاهری به چهره ای دیگر تغییر کرد.

این تغییرات نشان داد که اگرچه ذهنیت جریان اصلاح طلب جا افتاده است، اما استفاده از کلمه مشروطیت بیشتر شبیه فاتحه خواندن سر قبری است که در آن چیزی از مرده نمانده است، اما امید به اینکه شاید روحیه مشروطیت را می توان دوباره احضار کرد و به شکل فیزیکی، دوباره وارد شد، هرگز خارج نشد.

سالها پیش که هنوز بحث مشروطه خواهی در محافل اصلاح طلب رایج بود، نویسنده در مقاله ای مفصل به سیر تحول و فراز و نشیب این جریان پرداخته و در آنجا مدعی شده است که اعتدال، جانشین مشروطه خواهی و آن است. منطق تداوم جریان همین بود.

این جریان در دوره دولت اعتدال با توجه به شرایط و با حمایت دولت همراه به خواسته ها و اقدامات خود ادامه داد. این یادداشت اما به قصد تغییر چهره آن جریان نوشته نشده است، موضوع مهم تری است. به راستی او می خواهد به این سوال پاسخ دهد که دلیل امید به اصلاحات برای احیای روح قانون اساسی چیست؟ چه انرژی پنهانی در این قانون اساسی وجود دارد که هرگز اجازه نمی دهد اصلاحات جریان یابد و آن را نادیده بگیرد؟ قبل از پاسخ به این سوال مهم، لازم است به دو سوال فرعی بپردازیم.

سوال اول: چرا می گوییم مشروطیت نوین متوقف شده و در زمان باقی مانده است؟

پاسخ ساده است. روزگاری بود که مشروطه خواهان نهضت یا انقلاب مشروطه را علیه استبداد قاجار تشکیل دادند. استبدادی که دیری نپایید از آغوش مشروطیت به شکلی شدیدتر و مدرن بیرون آمد. استبداد افزایش یافت. اگرچه در دهه ۱۳۲۰ با سقوط رضاخان، چهره استبداد رنگ باخت، اما اشغال متفقین و کودتای ۱۳۳۲ آمریکا بار دیگر اژدهای استبداد را در صحنه سیاسی ایران گسترش داد. از این منظر، انقلاب اسلامی دقیقاً جنبشی بود علیه ظلم و ستم رژیم پهلوی در همه عرصه‌های آن. نهضتی که در جمهوری اسلامی به پایان رسید. مردم اولین طعم تصمیم گیری و انتخاب واقعی را چشیدند و هر سال با شور و اشتیاق بیشتری در مراسم مذهبی و سیاسی آن شرکت کردند. حتی در انتخاب دولت اصلاحات نیز این کشف نقش ها بیش از هر زمان دیگری نمایان شد.

در این زمینه طرح شعار مشروطیت خواهی علیه حکومتی که در آن به قدرت رسید، بزرگترین نشانه رکود تاریخی و بی زمانی بود. تقریباً می توان گفت که به دروازه های انقلاب مردمی رسیدند، اما از همراهی و همکاری خود جا ماندند.

سوال دوم: اصلاح طلبان از قانون اساسی چه می خواستند؟

پاسخ به این سوال راه را برای رسیدن به پاسخ نهایی این یادداشت هموار می کند. در یک جمله ساده، صرف نظر از کاربرد تاریخی آن کلمه، اصلاح طلبان دو خواسته اصلی از قانون اساسی داشتند: دموکراسی، جامعه مدنی. این دو مفهوم، جوهره هر نوع خوانش اصلاح طلبانه از تاریخ مشروطه در دوران پس از انقلاب اسلامی است. بر این اساس، هر قرائتی از قانون اساسی که بر دموکراسی و جامعه مدنی متمرکز نباشد، قرائتی اصلاح طلبانه نیست.

بر این اساس، تاریخچه رفتار سیاسی اصلاحات در جمهوری اسلامی قابل توجه می شود. در واقع، روشنفکران اصلاح طلب در صدد ادای احترام به مشروطه خواهانی هستند که از دل مشروطیت خود، دیکتاتوری رضاخانی را جایگزین جمهوری رضاخانی کردند. دقیقا مشکل همینه به عبارت دیگر فرمول مسئله در اینجا شکل می گیرد. اینکه تیم روشنفکران آکری مشروطه خواه مشروطیت رضاخان را خوردند؟ یا افراد قانونی و علمای رشته توپخانه؟ سوال این است که آیا در قلب قانون اساسی دوباره مستبد خواهید شد یا مشروعیت؟ این پرسش نیز پرسش روزگار ماست و همچنان عصا گرایش مشروطه نوین به زیر سوال بردن نظام سیاسی است.

صرف نظر از تمام تحلیل ها و پاسخ هایی که تاریخ نگاران از هر دو طرف به این پرسش که در جای خود از اهمیت بالایی برخوردار است، داده اند، هدف این یادداشت یافتن بازیگر نقش دیکتاتور و مشروطه خواه در عصر حاضر است. عزاداری گرچه به گفته نویسنده روایت تاریخی غالب، در مشروطیت و استبداد بر جایگزینی نقش روشنفکران به جای علما و مردم تمرکز داشته است.

مشروطه خواهان چگونه مسئله مشروطه را به مسئله بعد از انقلاب اسلامی پیوند می دهند؟

گفته شد که ادعای مشروطیت دستیابی به دموکراسی و جامعه مدنی است. این خواسته نیز مانند اصل قانون اساسی نیازمند رقیب یا مخالف معتبر است. برای این کار استبداد قاجار باید به استبداد و مشروعیت مردم و علما به پوپولیسم تبدیل شود. دشمن مشروطیت دو چیز است، استبداد حکومتی و پوپولیسم اجتماعی. به عبارت دیگر، جریان اصلاحات به دنبال مأموریت خود یعنی شرطی کردن اقتدارگرایی و محدود کردن قدرت مردمی است. دموکراسی باید از شرطی شدن استبداد زاده شود و جامعه مدنی باید از محدودیت قدرت مردمی متولد شود.

روایت نویسی و اصلاح طلبی

اما این رسالت نیازمند روایت شناسی و جریان شناسی اصلاح طلبانه است. باید دانست که دو جناح سیاسی وجود دارد که یکی به دنبال جمهوری اسلامی و دیگری به دنبال حکومت اسلامی است. رضا خجسته رحیمی، روزنامه نگار اصلاح طلب، در مقاله ای با عنوان «رئیس جمهور مشروطه خواه یا مشروطیت رئیس جمهور» یکی از این روایت ها را به آینه ارائه می کند. وی در این مقاله ایجاد کاست اصولگرایان حکومتی یا «حکومت خواهان اسلامی» را پاسخی به جدایی جامعه روحانیت از جامعه روحانیت مبارز می داند. نکته کلیدی این یادداشت، پانورامای تاریخی مشروطه خواهان پس از انقلاب است. وی می گوید که پس از جدایی مجلس روحانیت از جامعه روحانیت مبارز، مجلس روحانیت حامل مشروطیت شد و بدین ترتیب هویتی به نام جمهوری اسلامی پدید آمد. در رأس جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی است که بازتولید کننده اقتدار است و از اهداف انقلاب فاصله گرفته است. روشن است که سعید حجاریان روایت مشروطیت را بر اساس این عناصر در دو کتاب «جمهوری; افسون زدایی از قدرت» و «از شهید قدسی تا شهید بازاری». او در این کتاب ها ابتدا از اولویت جمهوریت بر اسلام دفاع می کند و ثانیاً خود و پیروان جمهوری خواهش را می داند. نتیجه کلام ایشان این است که اگر انقلاب جمهوری نباشد اسلامی هم نیست.

به طور خلاصه، جریان جمهوری اسلامی ادعا می کند که برای مقابله با بناپارتیسم، یعنی پدیده شخصی سازی قدرت یا تبدیل یک رژیم مردمی به استبدادی، باید با جریان حکومت اسلامی در تضاد و رقابت قرار گیرد. قدرتی که به دنبال ایجاد اقتدارگرایی است تا اقتدارگرایی را مشروط و محدود کند. بناپارتیسم پوشش نظری مبارزه با استبداد است که مدام از زبان و بیان افرادی چون احمد نقیب زاده تکرار می شد.

مشروط سازی جمهوری خواهی

در مرحله بعد همین جمهوری خواهی مشروط می شود، یعنی می گویند لعنت جمهوری خواهی توده ای شدن ساختار اجتماعی است. یعنی همان خطری که روشنفکران در رأس مشروطه از مردم و از علما تا غربی شدن جامعه می دیدند، در عصر کنونی نیز توده ای شدن یا قومی شدن جامعه را درک کرده بود. بدین منظور مشروط سازی شیوه های بسیج اجتماعی یا دعوت مردم به حضور در عرصه های سیاسی در دستور کار این جریان قرار گرفت. جامعه مدنی از این احساس خطر زاده شد. باید با حبس اجتماعی سیر مطالبات مردم را از کف تا سقف کنترل کرد. به این معنا، حزب گرایی و ایجاد سازمان های مردم نهاد ترویج شد. تهذبه به معنای حبس سلولی است و نه کانال. به معنای ایجاد آگاهی حزبی و نه آگاهی انقلابی. به معنای مشروط کردن مطالبات مردم و رها نکردن اراده عمومی. ایجاد NGO یعنی تبدیل یک نهاد اجتماعی به یک نهاد سیاسی، نه نهادی در خدمت مطالبات صنفی، به معنای ایجاد گرایشات حزبی و طرح نکردن مطالبات گروه های آسیب پذیر است.

علیرضا علوی در مواجهه با این خطر موضوع جمهوری سوم را مطرح کرد. به گفته وی، انقلاب اسلامی شبیه به الگوی انقلاب فرانسه، یعنی تهاجم توده‌ها در عرصه سیاسی بود. از سوی دیگر، انقلاب مشروطه، مشابه الگوی بریتانیا، به معنای رقابت بین صاحبان قدرت و بعداً توزیع آن در جامعه بود. بنابراین چاره ای جز ایجاد تعادل بین مشارکت توده ای و رقابت نخبگان نداریم. در واقع به گفته وی برای مشروط بودن جمهوری توده ای راه حل ما ایجاد جمهوری سوم است که به معنای تعادل بین مشارکت و رقابت است و این جز از طریق حصر اجتماعی محقق نمی شود.

پاسخ نهایی به این سوال که چرا اصلاحات در فراخوان روح مشروطه؟

پس از انقلاب اسلامی، هم قدرت اسلامی و هم قدرت جمهوری در جهت مخالف میل مشروطیت نوین افزایش یافت. به عبارت دیگر، برخلاف میل به مشروطیت جمهوری، انسجام و وحدت اجتماعی سال به سال از طریق حصر اجتماعی افزایش یافت. به یک معنا، ایده مشروط کردن ولایت اجتماعی به ولایت حزبی شکست خورد. از این حیث، شواهد و مدارک فراوانی وجود دارد و می توان در جای دیگری به آن پرداخت و حتی برای مهم ترین موضوع در مقابل این ادعا که مشارکت سیاسی در دو انتخابات اخیر است، پاسخ های محکم و قانع کننده ای داده شد که چنین نیست. جایی که باید رفت. اینجا درباره آن بحث کنید. اگر دلیلی برای کاهش مشارکت وجود داشته باشد، آنچه مشخص است، نتیجه موقت و آنی است، نه نتیجه بلندمدت و دائمی پسر در پشت جریان مشروطه خواهی، یعنی اعتدال.

در مقابل قدرت بخشیدن به منطق اسلامی، اعتقاد نظام، جنبش نو مشروطه در اوج ناتوانی و انزوا قرار داشت. چیزی از سرمایه اجتماعی و دولتی باقی نمانده است. با این حال، روح قانون اساسی به کار خود در جهت اصلاحات ادامه می دهد، هم قدرت اسلامی نظام را مشروط می کند و هم قدرت مردمی نظام را مشروط می کند. این فراخوان برای سیاسی شدن متن قانون اساسی توسط زائران یکی از نشانه های آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی باید مشروط به قرائت اصلاح طلبانه باشد. این کمپین دعوت از تاج زاده برای سخنرانی نشانه دیگری است، آنها به دنبال القای منطق مشروطه خواهی هستند.

بدون ما سرنوشت جمهوری اسلامی بی تابعیتی و هرج و مرج است، یعنی قدرت حکومت و مردم باید تابع شرایط اصلاح طلبی باشند.

جعفرعلیان نژادی – فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید