اصلاح چرخه مرگبار “جاوکوش” در شهرستان دلفان طی منصفانه ماه بلند مدت


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند خرم آباد، احمدرضا دالوند همانطور که صحبت می کنیم در مخلوط خبرنگاران گفت: با تمهیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی های مدبرانه طی منصفانه ماه بلند مدت نواقص دامداران اصلاح تبدیل می شود.

وی با دقیق اینکه اجزا متعددی اجتناب کرده اند جمله ضعیف شهرت باعث کندی پایان دادن خیابان ۴ بانده خرم آباد – دلفان شده است، خاطرنشان کرد: باید امتحان شده کنیم تا مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودها بدون در نظر گرفتن سریعتر برطرف شود، زمان برای ما فوق العاده ضروری است. “

معاون عمرانی استاندار لرستان علاوه بر این به تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان شهرت در بازدید رئیس جمهور اجتناب کرده اند ۴ گوشه خرم آباد – دلوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریدور غرب ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان رقم خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی است. جاری باید به در نظر گرفته شده تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص آن باشیم.

دالوند در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مشکلات استان در بخش زیرساخت است کدام ممکن است امتحان شده برای تعمیر این مشکلات در اصل کار استانداری قرار دارد.

شایان اشاره کردن است مارپیچ جافکش یکی اجتناب کرده اند مرگبارترین عوامل خیابان های استان لرستان است کدام ممکن است تصادفی کدام ممکن است تعدادی از هفته پیش {در این} محور رخ داد، ۸ نفر را در شومینه گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید