اصلاح کابینه مقامات سیزدهم حساب کردن رفع مشکلات را آسانسور کرد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند دماوند، حجه الاسلام جمال هادیان امام جمعه کوتاه مدت دماوند در این زمان در خطبه های عبادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی شخصی اولین نماز جمعه دماوند در سال ۱۴۰۱ همراه خود ردیابی به نامگذاری امسال اظهار داشت: مانترا. سال ۱۴۰۱ توسط مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تماس گرفتن اشتغالزایی; رئیس فرزانه انقلاب بر مقوله ساخت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره آن تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انواع نامه های مالی در ده سال قبلی به صراحت راه رفع مشکلات مالی را استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای ساخت دانستند.

وی افزود: حدود سه دهه است کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی شخصی به ملت ایران، توجه‌اندازهای پیشگام سال جدید را در قالب عنوان‌گذاری آن سال‌ها به سوی مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد سوق داده‌اند. “

امام جمعه کوتاه مدت دماوند اظهار داشت: بهترین هدف این عنوان ها معامله با به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه ویژه به مشکلات محله بود کدام ممکن است مقام معظم مدیریت همواره بر امتیازات بی نظیر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بلند مدت نگری تاکید داشته اند. ”

هادیان اظهار داشت: بازرسی آمارهای کلان مالی در دهه ۹۰ آرم می دهد کدام ممکن است این دهه یکی اجتناب کرده اند ضعیف ترین عملکردهای مالی را به سند رساند. آمارها آرم می دهد کدام ممکن است انبساط مالی در دهه نود فوق العاده نوسان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول آن نزدیک به صفر {بوده است}.

امام جمعه کوتاه مدت دماوند شکسته نشده داد: بازرسی آمار نقدینگی کدام ممکن است مهمترین متغیر کارآمد بر نرخ تورم است آرم می دهد کدام ممکن است طی منصفانه دهه قبلی اقتصاد ملت همراه خود وجود کانون اصلی متولیان مالی بر مدیریت نقدینگی سودآور نبوده است.

وی افزود: همراه خود اصلاح رویه مقامات سیزدهم کت و شلوار همراه خود دغدغه موضوع تعمیر تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات صحیح برای خنثی سازی تحریم ها بر مقدمه بستگی به توان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه انسانی محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد توجه قرار گرفت به شرق همراه خود میل همسایگان، بر آن شدیم. به امید منصفانه دهه بلند مدت همراه خود شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت مزمن افراد.

انتهای نامه / ۶۷۰۱۵ / گ
این را برای صفحه اول اصرار دهید