افزایش تعداد مشاغل با حمایت کارفرما انجام می شود – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانجمشید امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۷۷ تشکل کارگری در استان وجود دارد، اظهار داشت: شورای اسلامی کار باید در راستای توسعه و رشد واحد صنعتی کمک کند زیرا بهبود شرایط واحد صنعتی منجر به بهبود شرایط کارگران

وی با اشاره به لزوم حمایت از کارفرما گفت: افزایش تعداد مشاغل زمانی محقق می شود که کارفرما حمایت شود و بتواند بازار را جذب کند و تولید را افزایش دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان مرکزی حدود ۷.۸ است، گفت: در شهرستان های ساوه، زرندیه، دیلیجان و آشتیان عرضه نیروی کار کم و تقاضا است. بالا

جمشید امیدی با اشاره به کاهش ۴۵ هزار نفری شاغلان در استان مرکزی گفت: در سال ۱۳۹۵ تعداد شاغلان در استان مرکزی بالغ بر ۴۲۵ هزار نفر بوده که در پایان سال گذشته به حدود ۳۸۰ هزار نفر رسیده است. .

وی در پایان تصریح کرد: ظرفیت سرمایه گذاری در استان مرکزی به حدی است که می توان اشتغال را تا سقف آمار سال ۱۳۹۵ افزایش داد اما زمانی این حد محقق می شود که کارفرما بتواند بازار را جذب کند و تولید را افزایش دهد و تحقق این مهم مستلزم حمایت کارفرما است.