افزایش تقاضا برای مخلوط آوری سگ های ولگرد/ شهرداری اهواز: سگ ها با وانت اجتناب کرده اند شهرهای تولید دیگری می آیند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اهواز، در موضوع افزایش انواع سگ های ولگرد در اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح سلامت ساکنان، تعمیر این ضرر همچنان خوب خواستن عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه است.

عرفان مردانی، سرپرست روابط نهایی دانشکده علوم پزشکی اهواز در لحظه در توییتی نوشت: در لحظه یکی اجتناب کرده اند همکارانم در جریان محاصره ۲۰ سگ ولگرد در اهواز از نزدیک مجروح شد، اگر کودک ای بمیرد چه بلایی سرش می به اینجا رسید.

وی افزود: خاص نیست چرا باقی مانده است اقدام موثری برای ساماندهی سگ های ولگرد در اهواز انجام نشده است؛ آقای شهردار اهواز تا دیر نشده ذهنی به فعلی وضعیت {غم انگیز} شهر کنید.

دکتر مریم جوادپور، عضو هیئت آموزشی دانشکده اهواز، بر تأثیر کنار آمدن با بسیاری سگ ولگرد هنگام خطرناک اجتناب کرده اند انگشت آنها، با خودروی عبوری برخورد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داد.

پس اجتناب کرده اند این حادثه دلخراش ساکنان، دادسرای نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده علوم پزشکی نیازمند برخورد بلافاصله شهرداری اهواز شدند.

شهردار اهواز در ۲۰ بهمن ماه سال جاری {در این} خصوص ذکر شد: اجتناب کرده اند تذکر مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیتی {در این} زمینه مشکلی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خواستن ساختمان شهرداری را می فروشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرج می کنیم، به همین دلیل موضوع پول نباید بهانه ای باشد. شهردار بگوید ما پول نداریم.» همه اختیارات را به شهرداران جهان می دهم با این حال با توجه به اینکه هر روز در میدان کار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه گزارش حاضر کنند.

با تحویل داد هشت ماه اجتناب کرده اند تحریک کردن به کار شورای ششم، این تقاضا در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه پسماند شهرداری در بحث با فارس معتقد است: این ضرر در خوزستان تا حد زیادی اجتناب کرده اند استان های تولید دیگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری سگ ولگرد اجتناب کرده اند شهرها وارد شهر می شوند. فراگیر اهواز

محمود ملایم القدم می گوید: یکسری آمار به انگشت ما رسید کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند شهرستان های تولید دیگری در استانداری با وانت های غول پیکر اقدام به تخلیه سگ های ولگرد در درگاه های شهر اهواز می کنند!

به گزارش خبرگزاری فارس، بر مقدمه گفتن دانشکده علوم پزشکی اهواز، اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۰ تا دی ماه ۱۸۶۷ مورد حیوان گزیدگی در اهواز رخ داده است که هجده میلیارد تومان به در کنار حوادث جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی جبران ناپذیری برای سلامت زیان داشته است. . .

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید