افزایش سواد رسانه‌ای داده ها‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌ها اجتناب کرده اند مصادیق جهاد تبیین است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند زاهدان، غلام محمد طاهری در حال حاضر در نشست خبری با اصحاب رسانه با ردیابی به فرارسیدن هفته کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این هفته بزرگداشت مقام معلم اظهار داشت: کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین در بهبود مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای زیبایی شناختی گروه عملکرد فوق العاده مهمی را ایفا می کنند.

وی عملکرد کارمندان در افزایش ساخت، ارتقاء استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نیازهای گروه را عملکرد حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد متولیان امر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین ذیربط نسبت به نیازمندی های این قشر پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم آن ها ملاحظه قابل توجه داشته باشند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان کارمندان را مجاهدان جهان جهاد مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: معامله با به امور کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای تعمیر مشکلات این طبقه تاثیرگذار می‌تواند در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد گروه جایگزین آفرین باشد.

وی با تبریک هفته کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند به همه کارمندان شریف، اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتلاش ملت اظهار داشت: کارمندان عملکرد مهمی در تمام صحنه های انقلاب اسلامی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز همانند قبلی با عزمی استوار در جهان ساخت داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال آفرین خواهند درخشید.

دبیر حزب موتلفه اسلامی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان علاوه بر این با گرامیداشت سالروز مبایعه نامه درک مطهری(ره)، ایشان را معلمی الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی ابدی گروه مدرسین دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شهید مطهری (ره) معلمی انسان ساز بود کدام ممکن است دام‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه‌های مهاجمان زیبایی شناختی را به‌ خوبی می‌محبوبیت.

طاهری تاکید کرد: جایگزین فوق العاده خوبی {است تا} گروه احترام زیبایی شناختی با آثار ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه‌های والای این شهید گران تا حد زیادی شناخته شده شوند.

وی علاوه بر این با تبریک هفته گرامیداشت مقام معلم به پیام آوران جهان علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها، اظهار داشت: جایگاه معلم، جایگاه ساخت علم، اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان سازی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید دانشکده عملکرد مؤثری در پیشرفت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در ملت دارند.

طاهری با تاکید بر موضوع مهم تربیت عصر بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه خطیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در همه ملت ها اظهار داشت: پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها {در این} بخش باید از محسوس، کارشناسی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با زمان بندی صحیح برای فاصله های خاص، تصمیم گیری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هرگونه شتابزدگی پرهیز شود.

دبیر حزب موتلفه اسلامی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان داده ها آموزان را طلایه داران فردای ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ماموریت بی نظیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تربیت منصفانه عصر مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طراز انقلاب اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت برای دستیابی {در این} ماموریت ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطیر به کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی همه اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها خواستن دارد.

طاهری با تاکید بر اینکه نظام تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت یکی اجتناب کرده اند کانون‌هایی است کدام ممکن است دشمن با هجمه رسانه‌ای جستجو در تحریف واقعیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسأله‌سازی در ، اظهار داشت: برای افزایش سواد رسانه‌ای داده ها‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌ها به این سیستم ریزی از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم های قابل توجه تری خواستن داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {این مهم} مصداقی اجتناب کرده اند مصادیق جهاد تبیین است.

وی با ردیابی به اقدامات مفید مقامات سیزدهم در راستای تعمیر دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مشکلات مدرسین، ابراز امیدواری کرد: با اجرای صادق سند تغییر بنیادین کدام ممکن است سندی کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با همکاری بین آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، بخش‌های علمیه، دانشکده‌های در سرتاسر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت تدوین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار درست نظام {رتبه بندی} مدرسین، بتوانیم در بستر گام دوم انقلاب شاهد تحولات اساسی {در این} بخش باشیم.

انتهای پیام/۷۵۰۰۵
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید