افزایش ۴۹ درصدی تسهیلات بانکی در نیمه اول سال ۵۴ میلیارد تومان وام بازپرداخت شد.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایبنا، حوزه خدمات مالی و عملیات اعتباری بانک مرکزی شامل سه بخش اعتبار، عملیات بازار آزاد و استفاده از ابزارهای جدید در حوزه زنجیره تامین مالی تولید است. مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایبنا به بیان عملکرد پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال جاری پرداخت.

به گفته محمد نادعلی، شبکه بانکی در ۶ ماهه نخست امسال حدود یک میلیارد و ۹۵۴ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد رشد داشته است. تسهیلات اجباری اصلی مربوط به ازدواج و مادری است.

وی افزود: ۵۳۴ هزار وام ازدواج تا سوم مهر ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است و ۴۳۱ هزار نفر وام فرزند دریافت کرده اند که مبلغ آن به ۱۷ میلیارد می رسد. تومان.

* خدمات عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی

محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی درباره وظایف حوزه پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: حوزه پولی و اعتباری بانک مرکزی به سه بخش اجرایی تقسیم می‌شود. و سه وظیفه مشخص را انجام می دهد که بخش اول مربوط به اعتبار، بخش دوم عملیات، بازار آزاد و بخش سوم استفاده از ابزارهای جدید در حوزه زنجیره تامین مالی تولید است.

نادعلی با اشاره به خدمات اعتباری بخش پولی و اعتباری بانک مرکزی افزود: در رابطه با اعتبارات، در گذشته تعاملات بین بانک ها و بانک مرکزی بر اساس خط اعتبار تعریف می شد، یعنی بانک مرکزی پاسخگوی مالی بود. نیاز بانک ها از طریق خط اعتباری خوشبختانه پس از راه اندازی عملیات بازار آزاد ابزارهای جدیدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که امکان عدم استفاده از خطوط اعتباری برای رفع نیازهای فوری بانک ها را فراهم کرد.

وی افزود: معاونت اعتبارات بانک مرکزی بیشتر بر روی تکالیف قانون بودجه و سایر مصوبات تمرکز دارد و این واگذاری ها را با توجه به ظرفیت و پتانسیل بانک ها بین بانک ها توزیع می کند و دستورالعمل ها، دستورالعمل ها و مصوبات لازم را ابلاغ می کند. همچنین اداره اعتبار بر عملکرد بانک ها در اجرای مصوبات نظارت می کند و گزارش های خود را مطابق قانون بودجه به شورای اسلامی و مراجع نظارتی ارائه می کند.

نادعلی با اشاره به حوزه دوم عملیات پولی و اعتباری که عملیات بازار آزاد و اعطای تسهیلات اعتباری است، ادامه داد: بانک مرکزی در عملیات بازار آزاد از ابزارهای جدید متناسب با شرایط، نحوه استفاده از مقررات تسهیلات استفاده می کند. قراردادهای بازخرید شرعی، یا مخزن، و سایر ابزارهای جدید.

وی افزود: در این بخش به صورت غیرمستقیم و در قالب مزایده هایی که به صورت هفتگی برگزار می شود نیاز بانک ها را برطرف می کنیم. مزایده های موردی به عنوان تسهیلات عادی اجرا می شود. همه این ابزارها مبتنی بر وثیقه و کاملاً در اختیار بانک مرکزی است که می تواند رفتار بانک ها را در سررسید تنظیم کند. در گذشته استفاده از خط اعتباری دارای معایبی بود و اختیارات بیشتر به بانک واگذار می شد و بانک ها با رسیدن به موعد مقرر آن را تمدید می کردند. بانک مرکزی.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر استفاده از ابزارهای نوین در حوزه زنجیره تامین مالی تولید و ابزارهای اعتباری، افزود: حوزه سوم عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی مربوط به آن بخش با ابزارهای اعتباری جدید، بانک ها به جای پرداخت نقدی خط، به زنجیره های مختلف و حلقه های تولیدی برای خطوط اعتبار پرداخت می کنند. بانک مرکزی با شناسایی این زنجیره‌ها در قالب ابزارهای اعتباری مانند گواهی مولد اعتبار یا پله، صورتحساب الکترونیکی، اسناد اعتباری ریالی و سایر ابزارها و برای فیش‌های صادره، مدیریت اعتبار را انجام می‌دهد.

نادعلی تصریح کرد: یکی از ابزارهای اعتباری مهم، اوراق است که توسط بانک مرکزی منتشر و در اختیار بانک ها قرار گرفت و بانک ها از این اوراق در شبکه های تامین مالی تولید استفاده می کنند.

* آمار و ارقام عملکرد پولی و اعتباری بانک مرکزی

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با ارائه آمار و ارقامی از عملکرد بانک مرکزی در این حوزه گفت: شبکه بانکی طی ۶ ماهه امسال حدود یک هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که ۴۹ رشد داشت. درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل. بیشتر این تسهیلات مربوط به در دسترس بودن سرمایه در گردش است که حدود ۶۷ درصد از این تسهیلات را شامل می شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از بخش هایی که شبکه بانکی برای آن تسهیل کرده است تسهیلات تکلیفی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است، افزود: عمده تسهیلات تکلیفی تسهیلات ازدواج و زایمان است و تا سوم مهرماه سال جاری ۵۳۴ هزار فقره وام زوجیت پرداخت شد. مبلغ ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشت و ۴۳۱ هزار نفر بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان وام زایمان دریافت کردند.

وی ادامه داد: همچنین ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت ودیعه مسکن به ۸۲ هزار و ۷۴۰ نفر پرداخت شد که بر اساس قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید.

نادعلی افزود: طی شش ماهه نخست امسال ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان امتیاز به ۷ هزار و ۶۱۲ شرکت دانش بنیان پرداخت شده که نسبت به شش ماهه نخست سال ۹۳ رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به سایر امور تسهیلاتی که به بانک ها ابلاغ و توسط آنها اجرا شد، تصریح کرد: به عنوان مثال برای خرید تضمینی گندم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دولتی برای خرید تضمینی گندم پرداخت شد. برای خرید تضمینی سایر محصولات و نهاده های کشاورزی نیز ۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.

انتهای پیام/ت ۴
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید