امام جمعه بردسکن اجتناب کرده اند بی نتیجه ماندن بازدید افسران دولتی به بردسکن انتقاد می تنبل


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بردسکن، حجت الاسلام علی اصغر امینی امام جمعه بردسکن در خطبه های نماز جمعه این شهرستان تصدیق شد: مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای مجلس شورای اسلامی به شهرستان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بردسکن بازدید کردند. با این حال درخواست شده است افراد اینجا است کدام ممکن است بدانند شهر اجتناب کرده اند این سفرها چه درآمدی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرهی کدام ممکن است رفع شده است.

وی افزود: ارتباط محور خلیل آباد با داروا این آباد جزو کارهای باقی مانده نیست؟ چرا قدمی برای تسریع در اجرای این سرمایه گذاری برندارید؟ ۲۰ سال بعد، گذرگاه بردیسکان تولید دیگری شغلی عقب مانده نیست کدام ممکن است خلوت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد باید تلفات اجباری را ببینند؟

حجت الاسلام امینی با برشمردن مشکلات بهداشتی این شهرستان ذکر شد: در کل ۱۱ سال خدمت در شهرستان مشکلات بیمارستان مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز احداث بیمارستان جدید خاص شد. با این حال این موضوع تا کنون ساده صحبت {بوده است}. خواه یا نه {در این} شهر ۸۰ هزار نفری نیازی به تجهیز بیمارستان نیست؟ بازدید وزیر بهداشت به شهرستان بردسکن چه تاثیری بر افراد این قلمرو داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه مشکلات این شهرستان را چگونه رفع کرد؟

وی افزود: مشکلات دهقانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دامداران درخواست شده است افراد است. چرا شهری کدام ممکن است دامداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی آن الگوی استان بود تمیز اجتناب کرده اند سکنه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشکلات آن توجهی نمی شود؟ اشک دامداران ما آمده است. این کارمندان کسی را ندارند کدام ممکن است مشکلاتشان را خاص کنند.

امام جمعه پردسکن افزود: کارهای باکلاس در شهرستان نیز مغفول مانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه خاصی به آن است {وجود ندارد}.

وی تاکید کرد: در لزوم وجود مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان در شهرستان شکی نیست. با این حال افراد اجتناب کرده اند این سفرها چه مطالبه ای دارند؟ ساده استاندار خراسان رضوی ادامه دارد به این شهرستان بازدید نکرده کدام ممکن است منتظر حضور ایشان هستیم.

حجت الاسلام امینی علاوه بر این اجتناب کرده اند زحمات رئیس شهرستان، دادستان کل ملت، نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنظامی در نمایندگی بنزین، آبفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی انرژی الکتریکی تقدیر کرد.

انتهای پیام/ ۷۰۰۵۰
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید