امیر عبداللهیان عازم سوریه شدبر مقدمه مطالعات خبرگزاری صراط به گزارش تسنیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در راس هیاتی اجتناب کرده اند افسران وزارت امور خارجه عازم دمشق پایتخت سوریه شد.

وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه ادعا کرد کدام ممکن است اظهار داشت وگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر با افسران ارشد سوریه دانستن درباره بهبود روابط دوجانبه، تحولات جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوضاع در سراسر جهان در اصل کار این بازدید قرار دارد.

روز قبل از امروز جامعه المیادین لبنان ادعا کرد کدام ممکن است وزیر امور خارجه ایران در راس هیاتی بلندپایه عازم دمشق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا به با افسران ارشد سوریه دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت وگو تدریجی.