امیر عبداللهیان پس اجتناب کرده اند بازدید به چین وارد تهران شد


به گزارش گروه پوشش خارجی خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است در راس هیاتی سیاسی برای نمایندگی در سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تونس پایتخت چین حضور کشف شد. تحقق. رایزنی با مسئولان صبح درست در این لحظه (جمعه) به تهران بازگشت.

وی علاوه بر این {در این} نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این طالبان، قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندونزی سخنرانی کرد.

وی در سومین نشست همسایگان افغانستان در تونس، چین اظهار داشت: تحمیل عالی مکانیسم در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل عالی صندوق پولی برای حمایت اجتناب کرده اند افراد افغانستان به موازات تشکیل مقامات محاصره سراسری حیاتی است.

وی در دومین نشست اظهار داشت: “ما همین جا نیستیم تا اجتناب کرده اند جانب افراد افغانستان انتخاب بگیریم، اما علاوه بر این کمک خواهد کرد که شما همه افغان ها برای از گرفتن بلند مدت ای معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرفه آمده ایم.”

وزیر امور خارجه در محیط این دیدار با وزرای امور خارجه چین، روسیه، ترکمنستان، پاکستان، قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندونزی، معاون نخست وزیر ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرخان متکی وزیر امور خارجه طالبان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

{در این} هیئت علاوه بر این حسن کاظمی قمی مشاور ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، سید رسول موسوی دستیار دبیرکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل در جنوب آسیا، رضا زبیب دستیار دبیرکل در امور شرق آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا حکیم دستیار حضور داشتند. وزیر امور خارجه. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست کل اوراسیا.

شاهزاده عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با وانگ یی همتای زبان چینی شخصی به گذشته تاریخی ۱۶ مارس، آمادگی شخصی را برای برگزاری سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین در {پاسخ به} دعوت همتای زبان چینی شخصی برای اشتراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراک {در این} کنوانسیون ادعا کرد. . اجلاس – کنفرانس.

اولین نشست همسایگان افغانستان در ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ با حضور وزارت خارجه ۶ ملت همسایه افغانستان به میزبانی چین، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وزرا به صورت حضوری در نشست تهران حضور داشتند. وی ادعا کرد کدام ممکن است چین میزبان سومین نشست {خواهد بود}. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در کنار با روسیه در یک واحد ادعا مشترک به گذشته تاریخی ۲۶ نوامبر گفتند کدام ممکن است عالی ساختار سیاسی محاصره با مشارکت همه اقوام تنها راه رفع مشکلات افغانستان است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید