انتقاد ستاره خدمه‌سراسری اجتناب کرده اند سُر بودن پایین آزادی


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، دیدار اول فینال لیگ برتر بسکتبال در حالی ساعت شب قبلی برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید با شیوع ۷۲ بر ۶۴ شهرداری گرگان مقابل ذوب آهن به نوک رسید کدام ممکن است محمد جمشیدی، ستاره شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه سراسری اجتناب کرده اند وضعیت پایین انتقاد کرد.

جمشیدی در نهایت تفریحی عنوان کرد کدام ممکن است پایین شرایط خوبی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها به سادگی سُر می خوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شخصی را اجتناب کرده اند بازو می‌دادند.

این شرکت کننده {در این} تفریحی حاضر پر فروغی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به کسب ۹ امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ ریباند، منصفانه پلس گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ توپ ربایی بسنده کرد.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول راهنمایی کنید