انواع مجروحان منقل سوزی قشم به ۲۱ نفر رسید
ساعت ۴:۳۰ صبح همین الان گزارش شیوع منقل سوزی در شهرک الهی قشم به وسط پیام اورژانس ۱۱۵ کشتی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شبیه به دقایق اولین گروه های اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل نشانی ۱۱۵ در محل حاضر شدند. سه تجهیزات آمبولانس به محل حادثه اعزام شده است.