اولویت دانشگاه خلیج فارس تکمیل پروژه های ناتمام است


محمد مدرسی رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهر بوشهر اظهار داشت: دانشگاه ها راس هرم نهادهای علمی یک جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت هستند. کشور و حرکت دانشگاه باید در جهت مسئولیت باشد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر با اشاره به اینکه ارتقای جایگاه علمی دانشگاه از طریق توسعه توانمندی های علمی، فناوری و نوآوری از برنامه های جدید مدیریتی است، گفت: از اساتید مجرب در نقش مربیان برای دانشجویان استفاده خواهیم کرد. دانشجویان مقطع کارشناسی به ویژه دانشجویان جدیدالورود و با توجه به نیاز استان، پرورش نیروهای متخصص کارآمد برای بخش های صنعت در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.

مدرسی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، به دنبال ایجاد و افزایش منابع درآمد پایدار (توسعه زیرساخت های رفاهی و ورزشی از قبیل مهمانسرا، سواحل، استخر، سالن و …) توجه ویژه به اقتصاد در آموزش عالی و جستجوی مالی استقلال از دانشگاه با هیئت مدیره همکاری می کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت های ما تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام دانشگاه از جمله پروژه های دانشکده بازرگانی و اقتصاد (۴۵۰۰ متر مربع)، استخر (۲۰۰۰ متر مربع)، مهمانپذیر (خوابگاه دانشجویی) است. ) ) (۲۵۰۰ متر مربع) و سالن کنفرانس (۳۲۰۰ متر مربع) و همچنین پروژه فاز اول دانشکده فنی مهندسی جم (۳۲۰۰ متر مربع) با مشارکت ۵۰ درصدی هیئت راهبردی در حال انجام است. پتروشیمی منطقه پارس

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید