اولین اهدای عضو ابدی در قم در سال ۱۴۰۱ شمسی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند قم به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی دانشکده علوم پزشکی قم، ولی الله صمدی کارشناس در کنترل واحد کشاورزی دانشکده علوم پزشکی قم اظهار داشت: شخص نیازمند پیوند عضو احیا تبدیل می شود. .

وی افزود: پس اجتناب کرده اند صحبت‌های صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تایید خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع دوستی آن مرحوم، اعضای حیاتی وی یک بار دیگر مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را به برخی اجتناب کرده اند مبتلایان بدحال بازگرداند.

صمدی اظهار داشت: سال قبلی ۱۳ عضو در استان قم اهدا شد.

انتهای پیام/ ۷۸۰۳۲
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید