اولین ورزش استقلال در سال جدید/ المجیدی اجتناب کرده اند گیمرها پرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال موجود در خدمه را به چنگ آورد


به گزارش خبرگزاری فارس، اولین ورزش خدمه فوتبال استقلال در سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۵ روز آرامش گیمرها استقلال بلافاصله (چهارشنبه) در مجموعه ورزشی آرارات برگزار شد.

او در ابتدای ورزش فرهاد مجیدی با تبریک سال جدید اجتناب کرده اند گیمرها خواست با کانون اصلی درست شخصی را برای حضوری قادر مطلق در رقبا های لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام حذفی کنار هم قرار دادن کنند.

سرمربی استقلال به شاگردانش ضمانت داد کدام ممکن است ۷ دیدار دردسرساز در پیش دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها خواست {در این} دیدارها با تمام توان تفریحی کنند.

سپس پس اجتناب کرده اند منصفانه دویدن احساسی، گیمرها روی تشک کار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توپ کار کردند.

نیمه بعدی ورزش برای ادغام کردن بازرسی منصفانه وظیفه تاکتیکی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت گیمرها در خدمه فوتبال نمایندگی کردند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید