ایجاد باجه دیجیتال بلیط قشمندان در بندر قابل ملاحظه


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند قشم، رامین جعفرپور امشب همراه خود خاص این مطلب افزود: کیوسک ایجاد شده توسط گروه قلمرو آزاد قشم به همان اندازه ۱۵ فروردین ماه سال جاری ارائه دهندگان رسانی می تدریجی.

رئیس کمیته این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار ستاد اجرایی ارائه دهندگان بازدید قشم افزود: علاوه بر این ارائه دهندگان گزارش عنوان پلاک، صدور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید مقوا شهروندی به همان اندازه ۱۵ فروردین در بندر بهل به نامزدها حاضر تبدیل می شود.

به آموزش داده شده است جعفرپور. این اقدامات همراه خود هدف ساماندهی بلافاصله بنادر لافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهل برای تسهیل ارائه دهندگان رسانی صحیح به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشموندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند اتلاف مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران انجام تبدیل می شود.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۰
این را برای صفحه اول هدایت دهید