این سیستم مناسب، گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر
زمان مناسب مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ خاص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان سراسری کشورمان در روزهای ۳۰ آبان، ۴ آذر و هشت آذر به مصاف حریفانی می‌رود.