ای کاش در حضور وطن پرستان به سختی شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط {در این} کودک وجود داشتیکی اجتناب کرده اند مشتریان دنیای آنلاین ما در توییتر شخصی نوشت: این شمشیرباز جوان اردنی اجتناب کرده اند تفریحی در مسابقات قهرمانی کودکان جهان ۲۰۲۲ در دبی کف دست کشید از نمی خواست با شرکت کننده اسرائیلی گذراندن شود، کودک حضور خواهید کرد خائن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی بود.