بازدید ایلام مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس به ۴ روز در هفته افزایش خواهد یافت


محمدجواد یجانیه سرپرست فرودگاه الشهدا ایلام صبح در این زمان در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در ایلام، همراه خود ردیابی به اینکه پروازهای ایلام به مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس تنها در روزهای یکشنبه، سه شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه (یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه) انجام تبدیل می شود، تصدیق شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه). او افزایش خواهد یافت.

وی افزود: {در این} راستا قیمت بلیت اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۰ هزار تومان به ۹۸۰ هزار تومان رسید یعنی همراه خود افت ۴۰۰ هزار تومانی مواجه شد.

سرپرست فرودگاه الشهدا ایلام اظهار داشت: این پروازها توسط هواپیماهای بوئینگ زاگرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوکر نمایندگی آسمان انجام تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید