بازدید سرزده نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مصر


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد اجتناب کرده اند ظهر درست در این لحظه دوشنبه برای سفری مبهم به مصر بازدید کرد.

الجزیره گزارش داد کدام ممکن است بنت پس اجتناب کرده اند ورود عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به قاهره همراه خود وی دیدار کرد.

به گزارش این جامعه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای دومین بار به قاهره بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سیسی دیدار کرد. این دیدار پس اجتناب کرده اند هماهنگی جدید بین تل آویو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاهره صورت خواهد گرفت. این قرارداد درمورد به پرواز مستقیم اجتناب کرده اند فلسطین اشغالی به شرم الشیخ است.

این در حالی است کدام ممکن است اخیرا محمود السیسی، مقام اطلاعاتی مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند رئیس جمهور مصر در راس عالی هیات امنیتی به فلسطین اشغالی بازدید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افسران رژیم صهیونیستی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد.

دارایی ها آگاه گزارش دادند کدام ممکن است در وسط کنونی شاهد افزایش تصمیم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم‌های افسران اطلاعاتی مصر همراه خود همتایان آن‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اطمینان حاصل شود که بدست آوردن به هماهنگی بر بالا اصلاحات در برخی اسبابک ها درمورد به توافقنامه مشترک المنافع در گذشته اجتناب کرده اند نشست نظامی مشترک است. کمیته .

به آموزش داده شده است این دارایی ها، مصر این سیستم هایی برای تحمیل عالی جهان تجاری در شمال سینا در نزدیکی مرز همراه خود نوار غزه دارد. در اصل کار فینال نشست پس اجتناب کرده اند سیسی همراه خود افسران رژیم صهیونیستی، جدا از پایان دادن رایزنی ها برای اصلاح مفاد توافقنامه امضا شده بین ۲ ملت، اقدامات مصر در موضوع دوباره کار کردن غزه کدام ممکن است زیر تذکر عالی مقام مصری نظارت تبدیل می شود نیز مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یکی اجتناب کرده اند نمایندگی های تابعه گروه داده ها ملت. این اقدام در چارچوب ابتکار رئیس جمهور مصر پس اجتناب کرده اند نوک رژیم صهیونیستی در ماه می در نوار غزه صورت گرفت.

به آموزش داده شده است این دارایی ها، اجتناب کرده اند جمله موضوعاتی کدام ممکن است در فینال دیدار هیئت مصری همراه خود صهیونیست ها مطرح شد، آمادگی برای نشست چهارجانبه در مرحله روسای تجهیزات های اطلاعاتی مصر، اردن، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین است. احیای توسعه مذاکرات مناسب بین صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینی ها

در نوامبر قبلی، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی اصلاح برخی مفاد پیمان کمپ دیوید را کدام ممکن است در سال ۱۹۷۹ بین ۲ طرف امضا شد، اطمینان حاصل شود که ارتقای ایمنی مطابق همراه خود تحولات کنونی گفتن کردند.

به آموزش داده شده است دارایی ها آگاه، تا حد زیادی تغییراتی کدام ممکن است {در این} هماهنگی تحمیل می تواند، درمورد به مفاد امنیتی، مدیریت مناطق تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور حضور {در این} مناطق است کدام ممکن است جهان مرزی همراه خود نوار غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینا سهم زیادی اجتناب کرده اند آن ممکن است داشته باشد. . هر ۲ طرف خواهان افزایش حضور نیروهای امنیتی شخصی به طور قابل توجهی در جهان رفح مصر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق رایزنی های دوجانبه کدام ممکن است همگی خرس نظارت نیروهای امنیتی انجام تبدیل می شود، موانعی را کدام ممکن است بر بالا راه این هماهنگی موجود است، برطرف کنند. شورا. مقامات آمریکا.

این دارایی ها می گویند کدام ممکن است قاهره بر تنظیمات امنیتی کدام ممکن است باید در مفاد هماهنگی کمپ دیوید تحمیل شود، به طور قابل توجهی همراه خود ملاحظه به اوقات فراغت نسبی اوضاع میدانی در نوار غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بدست آوردن به هماهنگی منقل بس تمدید شده مدت، اصرار دارد. کدام ممکن است قابل دستیابی است بیش اجتناب کرده اند ده اندازه بکشد. سالها، مدت زیادی اندازه می کشد، آن یک است گره است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید