بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای در بزرگراه چالوسبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش مهر، علی زندی فر همراه خود ردیابی به وضعیت ترافیکی محور البرز اظهار داشت: تردد در محور شالوس کرج حدفاصل مکرود به هزار الشام شلوغ است.

وی همراه خود ردیابی به ازدحام ترافیکی در محور تهران – کرج در جهان پل کلک اظهار داشت: بازدید کنندگان در محور قزوین – کرج در محور کمالشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامزاده طاهر در جاری ازدحام است.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی البرز همراه خود ردیابی به روان شدن بازدید کنندگان در اتوبان تهران – شمال خاطرنشان کرد: سایر محورهای استان البرز تداخلی همراه خود وضعیت جوی ندارند.