بازدید کنندگان روان در آزادراه تهران


به گزارش شفاف، سرهنگ عباس عدی اظهار داشت: وضعیت ترافیکی همانطور که صحبت می کنیم یکشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ تهران با بیرون اشکال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد خاصی {وجود ندارد}.

به مشاوره جانشین وسط مدیریت بازدید کنندگان پلیس راهور تهران عظیم، در در زمان حال شاهد بار ترافیکی روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان در اکثر محورها هستیم.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان