بازدید ۳۶۶ هزار مسافر نوروزی اجتناب کرده اند موزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار تاریخی یزد


احمد آخوندی مدیرکل میراث باکلاس، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری یزد در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند این استان، همراه خود خاص اینکه بیشترین بازدیدها از طریق استان درمورد به پارک مقامات آباد در شهر میراث جهانی یزد {بوده است}، اظهار کرد: این بازدیدها از طریق استان {انجام شده} است. در نوروز ۱۴۰۱، ۸۸۰۰۰ مسافر اجتناب کرده اند این مجموعه تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده دیدن کردند.

وی افزود: آتشکده زرتشتیان یزد کدام ممکن است میزبان ۸۵ هزار مسافر است، دومین وضعیت پربازدید یزد در سفر نوروز امسال است.

آخوندی در زندان اسکندر کدام ممکن است ۴۷ هزار بازدیدکننده دارد، سومین جاذبه پربازدید در شهر میراث جهانی یزد را عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در سفر نوروزی موزه خودروهای سنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت ساز شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند موزه های مبتکر استان یزد میزبان بود. ۲۲۰۰۰ مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتری.

مدیرکل میراث باکلاس یزد در طولانی مدت موزه سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن باوگ همراه خود ۱۹ هزار بازدیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه افراد شناسی در پارک بهلاوان پور مهریز همراه خود ۱۱ هزار بازدیدکننده را اجتناب کرده اند تولید دیگری جاذبه های معروف نوروز ۱۴۰۱ در استان یزد دانست.

بالا نامه / ت
این را برای صفحه اول هدایت دهید