“بتمن”؛ بازگشتی شگفت انگیز به دنیای تاریک گاتهام
«بتمن» واقعا قطعا ارزش آن را دارد پیش بینی را داشت. همه چیزهایی کدام ممکن است برای جمع کردن عالی فیلم جالب خواستن دارید: داستانی پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرموز، جلوه های بصری تعجب آور است، موسیقی برتر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی استثنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده شخصیت های بی نظیر.