برای مهمانان شاه چراغ… | خبر فارس


خبر فارسمشاهده- قاسم جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون نظارت و هماهنگی امور مجلس ریاست جمهوری: در فصل پاییز راهزن دهار قمواره برگ های ریخته شده را گذاشت، اما نه، به زیارت بهار رفتند. آنها از ظلم طوفان مورد اهانت قرار گرفتند و به زمین افتادند. یقین دارم که در پاییز امسال کلید بهشت ​​و گنج خوشبختی را یافتند، پرواز کردند و به آسمانها، به ابدیت بیکران اوج گرفتند و بر عرش خدا آرمیدند. اکنون آنها با شادمانی مورد برکت خداوند متعال قرار گرفته اند و بازماندگان را سرمشق خود می خوانند.

آری، ما امت شهادت هستیم، ما امت امام حسین هستیم، هر روز همه چیز را از ما می گیرند تا زود ببخشیم. اما رشته های توهماتی که باطل و سربازان شیطان در خیال خام رشد می کنند; امت امام حسین، دریای بیکران و اقیانوسی وسیع و بیکران است. او مولد و بخشنده حیات و پایان ناپذیر است.

در حقیقت! آنهایی که چهل روز تمام کشور و ملت را به بهانه های واهی به اهریمنی به آتش کشیدند، آنهایی که از روی نادانی فریب خوردند و در اوج جهل خود سواره نظام و پیاده نظام شیطان شدند، حالا در سوگ مظلومان، آن بچه ها. غرق در خون که تنها جرمشان زیارت حرم شاه چراغ بود، چرا گلوی خود را می بندند و به کام لام می گویند؟!

یقین داریم که خون این بیگناهان مظلوم در خون خفته است، آه و اشک بازماندگان از اعماق جان برخاسته و درد همچون کوهی در دل ملتی نشسته، خفته ها را بیدار می کند و نهال های بصیرت را در دل های جویندگان حقیقت می رویاند.

امید قلبی ما این است که این مردمی که با خدا متحد می شوند، حرم شاهچراغ احمد بن موسی شوند، چراغ راه جویندگان غافل و گمشده، برای انتخاب راه خدا و راه معنا، و جدایی از برادران شیاطین و از اهل بیت. اسیران و نابینایانی که به دلیل زشتی شخصیت و اندیشه، خداوند بر دلهایشان مهر زد تا از هم جدا شوند.

نهضت بد دهن ها و کفر گویان که اینک عامل اجرای نیات شوم دشمنان قسم خورده دین و ملت و ناموس و کشور شده اند، باید بدانند که قول انتقام صاحب آن را که در دستانش قرار داده است. امت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از فرماندهان و مرتکبان و حامیان این گونه جنایات، نزدیک، دشوار، رقت انگیز و آموزنده خواهد بود. (یاوومنه نباتیشو الباباتیشاه الکوبوریه ما انتقامجو نیستیم (۱۶) [ الدخان: ۱۶]

ما وارثان ولایت هستیم، منتظر شهادت هستیم، به عهد خود وفاداریم و همه در راه کارهای خیر و اقامه کلمه حق و اهتزاز پرچم توحید اراده و متحد هستیم. . چرا ما را می ترسانند؟ در اعماق خطر و دریای حوادث به دنبال خیر و نیکی و فرشتگان و در اندیشه خیر و اصلاح کشور و ملت خود هستیم، چنانکه در جهان آماج طوفان تهمت و تهمت هستیم. جنگ روایات درباره جنود شیطان با تمام قوم تو.

ما گروهی از پیروان حقیقت و صبر هستیم. در کارزار اندیشه‌ها، با نسخه تبیین جهاد برای تاباندن خورشید حقیقت در جان جویندگان و در اذهان گرفتاران در پرده سیاه سیاه‌اندیشان، جنگل را فتح نکرده‌ایم.

ما سربازان امید هستیم، صاحب اندیشه های پاک و سفید هستیم، ما اهل وفاداری هستیم، هر چند میلیون ها رنج کشیده ایم. ما اهل تولا و طبرایی هستیم، طرف خدا هستیم. ما مرزبانانی هستیم که مدام بیداریم، ما هستیم که منتظر رسیدن آن چشم بیمار هستیم، ما پیروان احمد هستیم، ما با آل محمد هستیم.

خداوندا، برای تو آرزوی وضعیت شایسته ای داریم که در آن اسلام و اهلش گرامی داشته شوند و نفاق و اهلش متواضع باشند و ما را از دعوت کنندگان به اطاعت خود و پیشوایان راه خود قرار دهی و آن را به ما عطا کنی. عزت دنیا و آخرت یک مرد!

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید