برخورد پراید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جک همراه خود ۳ کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح


به گزارش خبرگزاری فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند مرکز رسانه فرماندهی انتظامی استان زنجان، مهدی مناخانی ذکر شد: مأموران گشت انتظامی یک تصادف در نتیجه «تصادف در نتیجه فوت یک نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن ۲ نفر در زنجان» را خنثی کردند. ” را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگذشت علی “زنجان – قزوین”. “آزادراه. به آنها اطلاع گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

معاون پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی زنجان افزود: {در این} حادثه نیروی محرک پراید همراه خود خودروی جک کدام ممکن است متاسفانه پراید مسافربری فوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب سرنشین تولید دیگری مجروح شدند.
معاون پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان زنجان همراه خود ردیابی به اینکه مشاوران تصادفات رانندگی در جاری تجزیه و تحلیل دلیل برای این حادثه هستند، افزود: رانندگی در شرایط خطرناک جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است بارندگی ها همراه خود شرایط دوره ای منحصر به فرد است، {در این} فصل رانندگان باید صبور باشند. همراه خود حوصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت مثبت تر رانندگی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما زنجیر چرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل زمستانی به در کنار داشته باشید.

انتهای پیام/ ۲۳۰۸
این را برای صفحه اول اصرار دهید