برداشت ۵۹ هزار تن محصول از اراضی آبی همدان – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرنگار مهر، رحمان ایران پور یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گندم و جو پاییزه در ۶۸ هزار هکتار از اراضی زراعی همدان کشت می شود.

وی با بیان اینکه نگرانی برای تامین نهاده ها در شهرستان وجود ندارد، افزود: ۳ هزار تن کود آزتک۴۵ تن کود فسفات و ۴۵ تن کود پتاس توزیع شد.

ایرانپور ادامه داد: با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه کشاورزی سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، میزان ۱۱۷۰۰ هکتار گندم و جو و ۵۷ هزار هکتار گندم و جو دیم رشد کرده بود

وی بیان کرد: پیش بینی می شود در صورت مناسب بودن شرایط اقلیمی و تامین منابع آبی میزان ۵۹ هزار تن محصول آبی و ۵۱ هزار تن دیم گرفته شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان در پایان بیان کرد: تامین نهاده های کشاورزی، تامین انواع کودهای شیمیایی، برگزاری کارگاه های آموزشی انتقال دانش و فناوری به کشاورزان، تهیه و ارسال دستورالعمل تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری ها، فراهم کردن امکانات لازم برای تجهیزات و ادوات کشاورزی برای برنامه ها و اقدامات جهاد کشاورزی در این زمینه است.