بر تأثیر تحرکات تکفیری، مهاجم به یک زن و شوهر نفر در حرم مطهر رضوی حمله کرد.بر مقدمه داستان ها خبرگزاری صراط یعقوب علی نزاری، ولی خراسان رضوی ذکر شد: متأسفانه ظهر در امروز خوب روحانی در حرم مطهر رضوی همراه خود ضربات چاقو به مبایعه نامه رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نفر تولید دیگری به بیمارستان منتقل شدند کدام ممکن است جاری یکی اجتناب کرده اند آنها وخیم است.
در پی این حادثه، همراه خود کمک حجاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط ماموران حاضر در صحنه، بی ارزش دستگیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات همچنان شکسته نشده دارد.
در تجزیه و تحلیل های اولین خاص شد متجاوز خرس تاثیر القائات غرور جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان های تکفیری این اقدام را انجام داده است.