بصیرت و پایداری رمز پیروزی در فضای غبارآلود فتنه است – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرنگار مهر، جواد زاوانت پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در مرکز استان اظهار داشت: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون در صدد ایجاد جنگ های مختلف بوده است. نیمه سخت و نرم و حتی امروزه هم هدفشان جنگ شناختی است تا بر ذهن و افکار مردم تأثیر بگذارند.

وی افزود: دشمن با استفاده از زیرساخت های رسانه های سایبری در جنگ شناختی به افکار مردم حمله می کند.

وی بیان کرد: جنگ شناختی در مرحله اجرا دارای سه سطح عملی، عملیاتی و تاکتیکی است که بیانگر گستره و عمق حمله آن به جامعه هدف است.

کنسانت تصریح کرد: در جنگ شناختی تجسم بر یک موضوع خاص متمرکز می شود و افراد با بصیرت جامعه باید سطح دانش خود را نسبت به موضوع مورد نظر افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه در محیط غبارآلود فتنه تشخیص دوست از دشمن بسیار مشکل است، گفت: در مورد شهید حاجی ۶۵۰ مقاله در گوگل وجود دارد، اما بیش از پنج میلیون مقاله در مورد مهسا امینی در گوگل وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: اتفاقات اخیر در راستای نبرد شناختی دشمن است و ما وظیفه داریم راه درست را ادامه دهیم و مانند گذشته ایستادگی و مقاومت کنیم و دیگران را در این مسیر هدایت کنیم.