kermanyy

Friday, 22 October 2021

بهترین تغذیه برای رسیدن به حداکثر قد: تغذیه


سن من 11 سال است و بازیکن بسکتبال هستم ، پدرم 5’9 و مادرم 5’5 است. اما از نظر پدربزرگ ما 5’11 و مادربزرگ 5’9.5 بود. و پدر مادرم 6’1 و gma 5’5 بود. من در این فکر بودم که کدام غذاها بهترین نتیجه را برای رسیدن به بالاترین پتانسیل رشد به من می دهند. من می دانم که همه اینها ژنتیک است

Share your comment :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *