{به دلیل} انرژی الکتریکی رسانی به صنایع، پیک بار معمول بلعیدن انرژی الکتریکی را شکست


به گزارش خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، بلعیدن در ملت در جاری پرونده رکورد روزانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ شاهد پیک بار ۴۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۰ مگاواتی در ملت بودیم.
بر مقدمه گزارش‌های صنعت انرژی الکتریکی، تامین قدرت صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنایی تجهیزات‌های برودتی مشترکان خانه به‌ویژه در جنوب ملت انگیزه بی نظیر انبساط بلعیدن انرژی الکتریکی است.
با این حال تجزیه و تحلیل سهم استان‌های تجاری در پیک بار آرم می‌دهد کدام ممکن است تامین خواستن انرژی الکتریکی صنایع، انگیزه بی نظیر افزایش پیک بلعیدن انرژی الکتریکی است.
بر این مقدمه، در ۲ هفته اول فروردین ماه، معمولی انرژی الکتریکی صنایع تجاری نسبت به سال قبلی ۱۰.۵ نسبت در بخش ساخت ملت افزایش کشف شد.
پیش اجتناب کرده اند این دبیر صفحه بحث تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرکنندگان فلز اجتناب کرده اند انجام صنعت انرژی الکتریکی همراه خود ملاحظه به انبساط حواله ها تشکر کرده بود.
انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید